Agneta Evenhuis

Antecedent 2
2001

Galerie Kunstzicht Gent
installatie
september / oktober 2001
252 x 240 x 2cm
klei

Dit beeld werd samen met het beeld Antecedent 2 tentoongesteld in galerie Kunstzicht te Gent in een uitwisselingsprogramma met de Overslag in Eindhoven.

In de buurt van Destelbergen (bij Gent) kan je 2x per etmaal slib aan de beide kanten van een zijtak van de Schelde zien liggen. Dat is omdat eb en vloed landinwaarts nog doorwerken. Dit slib ligt er in glinsterende zilveren plakken. Dit materiaal wilde ik gebruiken om ter plekke de ornamenten van een behangpatroon uit te maken. Het bleek dat dit slib zware metalen bevat. De ornamenten zijn daarom niet uit het slib gemaakt, maar van gekochte klei.

Deze patronen zijn in Gent nog altijd als behang in entrees van huizen te vinden en ook in mozaïekvloeren van oude keukens en werkplaatsen. Ze zijn afkomstig uit de natuur. Dit behangpatroon is een vrije interpretatie van de ornamenten die ik tegenkwam langs de straten van Gent. De vormen zijn uit de klei gesneden en tegen de wand gedrukt. Klei krimpt als het droogt. Deze klei was betrekkelijk weerkrachtig en kreeg voornamelijk scheuren. In een latere toepassing (Our hunting fathers in 2007) is rivierklei gebruikt dat een andere cohesie heeft, waardoor daar het patroon heftiger veranderde.