Agneta Evenhuis

Depart and Return
2004

Seinhuis Muiderpoortstation Amsterdam
Projecties met 4 diaprojectoren in het voormalige seinwachtershuis
21 mei / 21 september van zonsondergang tot 01.00 in de nacht
Afmeting seinhuis 8,40m x 4,00m x 2,90m

Op de korte zijden van het voormalig Seinhuis worden dia’s geprojecteerd. Aan elke kant dia's met twee personen. Hun houding is uitvergroot als op het toneel, zodat de uitdrukking ook op grotere afstand duidelijk zichtbaar is. De vorm van het werk is dan ook meer toneel dan film: het tempo is traag en de actie is min of meer een dialoog. Er zijn vier hoofdrolspelers. Er zijn ook figuranten in de vorm van voorwerpen en een mooie vrouw. Ze komen soms even in beeld waardoor er iets lijkt te gaan gebeuren.

De personen in de ruimte, drie mannen en een vrouw, zijn op elkaar aangewezen. Behalve voor het raam staan en heen en weer lopen, is het gegeven dat er zodra er nog iemand anders in de ruimte is, een vorm van communicatie moet zijn. Dat is heel basaal en primitief gehouden en op te vatten met vragen zoals:
wat wil hij/zij?
wat moet ik doen?
wat wil ik?
wat verwacht hij/zij van mij?

Bij de mannen ligt de nadruk op intiem jongensgedrag; bij de man en vrouw is het spel van aantrekken en afstoten tussen de seksen de hoofdzaak.

De projecties
De dia’s worden in elkaar overvloeiend geprojecteerd met een frequentie van 30 sec aan de ene kant en 25 sec aan de andere kant. Door het tijdsverschil haalt het ene beeld het andere in en verschuiven de beelden ten opzichte van elkaar. Het levert een verhaal op wat steeds iets verandert.