Agneta Evenhuis

Over 4°54'32"oost naar het noorden - 2010
een wandeling over de lengtegraad van de Van der Pekbuurt
   naar de randen van Nederland

Boek
28 x 22 cm

Het boek kwam tot stand naar aanleiding van het kunstproject ''Op zoek naar het noordgevoel''.
Dit project bestond uit een verblijf van een week in een huisje in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord om het gevoel van het noorden te ondergaan. De kunstenaar heeft om dit noordgevoel te zoeken het huisje (Anemoonstaat 27) verlaten en is over de lengtegraad waarop het huisje staat naar het noorden gelopen tot de rand van Nederland op de Vliehors. Van daar tot de Noordpool ga je, op enkele eilanden na, alleen nog over de zee.

Bij het verwerken van de tocht tot dit boek is gebruik gemaakt van de topografische atlassen van Noord Holland van 2004 en van 1849-1859. Het is interessant om te zien hoe de tocht van nu er anderhalve eeuw geleden uitgezien zou hebben. Sommige routes liepen toen langs of door zee, een binnenzee of meer. Hoe hoger in Noord Holland, hoe meer water er was. De laatste polders zijn het meest streng, maar alle polders waren in de 17e eeuw al verkaveld naar renaissance-ideaal: met rechte lijnen en in regelmatige vlakken. Om de geschiedenis een klein beetje te laten herleven, verwijzen sommige bijschriften bij de foto's en beschrijvingen in de teksten naar de namen uit de oude atlas. Mogelijk zet het u op het spoor naar het verleden, want het is een fascinerend spel om terug in de tijd te gaan. Het wordt zo ook duidelijk dat de naamgeving heel praktisch is en vaak op plaatsbepalingen en markeringen berust. De namen onthullen de functie van zo'n plaats en het vroegere Noord Holland herleeft.

Bed&Brek in Van der Pek, de mogelijkheid om te logeren in een van de huisjes in de Van der Pekbuurt loopt nog altijd ten tijde van de uitgave van dit boek.

Vanaf heden is het boek te bestellen door een e-mail te sturen aan:
info@agnetaevenhuis.nl