Agneta Evenhuis

recherche
2006 - heden

Breda-Groningen
Potlood op papier
150 x 235 cm

De tekeningen ontstaan op een andere manier dan de installaties, objecten en films. Begonnen in 2002 als uitlaatklep, is het inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het werk. Tegenwoordig zijn de tekeningen concreter en scherper in vergelijking met de vroege.
In de eerste tekeningen was het uitgangspunt, dat er geen concept aan ten grondslag lag. Tekenen zonder verantwoording af te leggen, dat was de bedoeling. Maar dat standpunt is niet vol te houden als er steeds weer een tekening bijkomt. Dus kreeg het tekenen een laboratoriumfunctie waarin ik eerder keek naar wat ik deed, dan bepaalde wat ik moest doen. En zo is het nog steeds.
Tot nu toe is het alleen potlood op papier: zo eenvoudig mogelijk.
De inhoudelijk verdeling van de tekeningen in series zijn niet scherp. In wezen gebeurt in alle tekeningen hetzelfde maar met een andere nadruk.

Recherche:
In de tekeningen met de titel Recherche heeft dit woord verschillende betekenissen. Het is de onderzoekende manier van werken (laboratorium), maar er is ook een betekenis die gerelateerd is aan de technische recherche. De tekens die in Recherche voorkomen hebben een plaatsbepalende functie of geven een richting aan. De tekens komen ook in de andere series voor, met name in Snelweg. Ook is er een relatie met de verloren tijd, waar bijna al het werk mee te maken heeft.