Agneta Evenhuis

snelweg
2007 - heden

Groningen-Breda
Potlood op papier
2006-2007
diverse maten tot 150 x 235 cm

De snelweg is een speciaal soort landschap. Deze wereld hebben we zelf gemaakt, maar is groter geworden dan onszelf. Weg en lucht gaan in elkaar over, ook al worden ze scherp gescheiden door de rechte lijnen. Lichtmasten en andere verticale uitsteeksels zijn verbindingen voor die lucht en de weg. Een brug en spiegelende vlakken fungeren als overgang. In de tekeningen wervelen soms tekens als een tweede laag voor het beeld langs en verdwijnen erin. De tekens hebben een plaatsbepalende functie hebben of geven richting.

De tekeningen ontstaan op een andere manier dan de installaties, objecten en films. Begonnen in 2002 als uitlaatklep, is het inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het werk. Tegenwoordig zijn de tekeningen concreter en scherper in vergelijking met de vroege.
In de eerste tekeningen was het uitgangspunt, dat er geen concept aan ten grondslag lag. Tekenen zonder verantwoording af te leggen, dat was de bedoeling. Maar dat standpunt is niet vol te houden als er steeds weer een tekening bijkomt. Dus kreeg het tekenen een laboratoriumfunctie waarin ik eerder keek naar wat ik deed, dan bepaalde wat ik moest doen. En zo is het nog steeds.
Tot nu toe is het alleen potlood op papier: zo eenvoudig mogelijk.
De inhoudelijk verdeling van de tekeningen in series zijn niet scherp. In wezen gebeurt in alle tekeningen hetzelfde maar met een andere nadruk.