Agneta Evenhuis

Antecedent 1
2001

Galerie Kunstzicht Gent
Installatie
september / oktober 2001
252 x 352 x 5 cm
gips

Dit beeld werd samen met het beeld Antecedent 2 tentoongesteld in galerie Kunstzicht te Gent in een uitwisselingsprogramma met de Overslag in Eindhoven.

Het beeld bestaat uit 9 losse tegels die samengevoegd een 'vloer' vormen. Elke tegel is een mal voor een ornament. De ornamenten zijn imitaties van 19e eeuws plafondstucwerk. Dit stucwerk bestaat altijd uit plant- en diervormen. In de tegels zijn planten en fruit gebruikt. De vormen zijn fors en grof met klei gemaakt in platte bakken. De hele bak, inclusief de kleivorm is afgegoten in gips. Wat je overhoudt als de bak en de klei uit de gips verwijderd zijn, is een tegel waarin de ornamentvorm is uitgespaard: de mal.
Het beginidee was, om een 'tapijt' van gips te maken van uitsluitend de decoratieve vormen die erin verweven zijn. Deze witte ornamenten, samengevoegd als een tapijt, zouden in het gras van een parkje komen te liggen (schetsontwerp). De tentoonstelling ging niet door en het beeld transformeerde naar het voorstadium van het kleed: de mal. Pas veel later is de mal alsnog afgegoten in gips (zie Our hunting fathers 2007).

Onderstaand gedicht is de inspiratiebron voor Antecedent 1, 2 en Our hunting fathers.

Our hunting fathers

Our hunting fathers told the story
of the sadness of the creatures,
pitied the limits and the lack
set in their finishes features;
Saw in the lion's intolerant look,
behind the quarry's dying glare,
love raging for the personal glory
that reason's gift would add
the liberal appetite and power,
the rightness of a god.

Who nurtured in that fine tradition
predicted the result,
guessed love by nature suited to
the intricate ways of guilt;
That human company could so
his southern gestures modify
and make it his mature ambition
to think no thought but ours,
to hunger, work illegally,
and be anonymous?

W.H. Auden