Agneta Evenhuis

Transit 2
2003

trans- [voorvoegsel met de betekenis ’aan gene zijde’]
<lat. trans [aan de overkant van, over, over…heen]
transit´, tran´sit, transiet´ m [doorvoer, doorreis]
`1833`<fr. transit of <eng. transit <lat. transitus [het
oversteken, overtocht], van transire [oversteken], van
trans [over] + ire [gaan]
door´reis v/m [reis door een stad, land,enz. waar men
slechts kort verblijft]
door´voer m [vervoer door een land]
transitief´, tran´sitief [overgankelijk (werkwoord)]
`1824`<fr. transitif <me.lat. transitivus [overganke-
lijk], van transire [overgaan] (vgl. transit)
overgan´kelijk spraakk. [een lijdend voorwerp bij
zich kunnende hebben]
transi´to o en m [doorgang] `1725`<it. transito <lat.
transitus [idem] (vgl transit )
transitoir´ [tijdelijk]`1553`<fr. transitoir(e) [idem]<lat.
transitorius [overgangs-, voorbijgaand] van transire
[overgaan] (vgl transit)

Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
houtsnede
oktober-november 2003
6 x 2,3 x 3,5 m
hout, verlichting

Voor de 2-jaarlijkse tentoonstelling Polderlicht in Amsterdam Oostwatergraafsmeer ontstond in opdracht van het stadsdeel een nieuwe versie van Transit (Transit 1 2001).

De wanden van een schaftkeet zijn als een houtsnede bewerkt. Doordat alle wanden gelijkmatig verzaagd zijn, is het resultaat een totaal transparante ruimte. Het (behang)patroon van de wanden wordt door het felverlichte interieur verspreid in de omgeving. De ruimte was afgesloten.
De lange ondertitel van Transit 2 is een etymologische ontleding van het woord Transit.