Agneta Evenhuis

Trappenhuis
1995

Haagdijk 144 Breda
houtsnede
februari 1995 - heden (het gebouw wordt afgebroken in 2009)
12 x 2 x 4 m
hout

Gedicht van Martinus Nijhoff uitgehakt in de treden over de drie verdiepingen van het trappenhuis van een gebouw. Het gedicht is gericht op de vroegste bestemming van het gebouw. Er waren nog veel sporen te vinden van het voormalige rusthuis voor mannen (Pius-gesticht staat in de gevel bij de voordeur). Alle gestapelde lagen van de trap zijn verwijderd en de authentieke trap die tevoorschijn kwam riep de sfeer van het begin van de vorige eeuw op. Niet mooi, maar mijlen verwijderd van nu. Het gedicht van Nijhoff geeft de sfeer precies weer.

Mensen die op de trap lopen proberen de tekst te lezen waarbij ze telkens een paar treden terug moeten en weer omhoog. Om te tekst te volgen spreken ze de woorden zachtjes voor zich uit. Onderwijl hoor je telkens de voeten de treden op en af gaan. Het geluid in de ruimte van dat gestommel en gemompel hoort bij het werk. In de presentatie (meer foto's) is een fragment te zien.